Maklumat Pelayanan

"Dengan ini kami menyatakan sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap
menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"